Vision og arbejdsgrundlag for Bruger - og pårørende Rådet på Bronzealdervej

"Vores hus på Bronzealdervej om 1 år".
Bruger - og pårørenderådets vision og arbejdsgrundlag.
Udarbejdet på temadag d. 4. februar 2009.

Grundlaget for ”Huset” er Bruger- og pårørende Rådet.

Vi arbejder som chauffører uden GPS – vi finder selv vej!

Vi er katalysatorer og igangsættere.

Vi koordinerer sammen og med Bente.

Vi søger midler til iværksættelse af de aktiviteter og initiativer som beboerne ønsker.

Vi praler af vores ”Hus”. Viser det frem og ”sælger” den flotte vare til andre.


”Huset”:
Såvel indenfor som udenfor ”Huset” syder det med aktiviteter.

”Uderummet” og ”Inderummet” fungerer som to sider af samme sag – begge bruges som en integreret del af hverdagen – året rundt. Rummene indbyder til oplevelser og aktiviteter for både krop og sjæl. De indbyder til befriende og uforpligtende samvær.

Det er et hus hvor mange forskellige mennesker kommer og går – naboer, de mange frivillige, de instruktører som foreningen hyrer til forskellige aktiviteter, børnebørn og oldebørn og mange flere. ”Huset” skabes og bevares af de sociale relationer som alle i hverdagen bevidst og aktivt styrker, skaber og opretholder. Det er et ”Hus” som inviterer gæster!

Men det er også et hus hvor ro strømmer ned gennem skorstenen. Der er ro til stunder for sig selv, ro til stunder for fordybelse, hygge og afslapning.

Det er et ”Hus” hvor vi vægter traditioner. Traditioner giver en rytme i året – giver forudsigelighed og tryghed.

Det er også et ”Hus” vi kommer ud af. Vi tager på ture med busserne, korte som lange. Vi tager på ferier med hinanden.

Gennem vores blad formidler vi livet i ”Huset”, både indadtil til ”Husets” brugere, og udadtil til det omgivende lokalsamfund, og til alle andre der måtte have interesse. Vi fortæller vidt og bredt om alt det gode der foregår på Bronzealdervej. Vi praler gerne og ofte!!

Huset ”næres” af strålerne fra opmærksomhed, omsorg og nærvær for hinanden, både beboere, personale og pårørende. Beboere og gæster kærer om hinanden, giver sig tid, og lytter til hinanden.

Men ”Huset” næres også af de mange frivillige som er uvurderlige for at ”Huset” fungerer sådan som vi alle ønsker det. Det er et hus med et aktivt foreningsliv, hvor det kun er fantasien der sætter grænser for hvad der kan foregå.


Og hvad er det så vi som Bruger- og pårørende Råd i første omgang skal prioritere for at nå dertil:

  • Vi skal planlægge et underholdningsarrangement for alle beboere, pårørende og personale i Fælleshuset. Det bliver Fælleshusets indvielse og startskuddet til at Fælleshuset bliver en aktiv del af hverdagen, og et samlingssted for brugerne fra de forskellige huse.

  • Vi skal tage initiativ til at etablere en støtteforening/vennekreds til hele Bronzealdervej. Støtteforeningen skal skaffe penge, lave aktiviteter, og være med til at skabe og opretholde årlige traditioner.

  • Vi skal formidle den gode vision ud som vi i bruger- og pårørende Rådet har lavet – det skal vi gøre gennem etableringen af vores blad/formidlingscentral. Det skal vi tage initiativ til, og få organiseret.

  • Vi skal planlægge ”husmøder” i marts måned. Møder hvor det enkelte hus’ repræsentanter i Bruger- og pårørende Rådet informerer om arbejdet, lytter til ønsker og behov. Hvor der etableres grundlaget for det fremtidige samarbejde i det enkelte hus.

  • Vi skal søge puljer/fonde til iværksættelse af initiativer. Og når vi får pengene, skal vi beslutte hvordan og hvornår de skal bruges, og på hvad.

  • Vi skal tage initiativ til og arrangere loppemarked i juni måned – finder gave/effekt-sponsorer i lokalmiljøet og hos byens handlende.