Madtilbud

Madtilbud handler ikke kun om at tilbyde eller levere mad til ældre, der ikke længere kan tilberede deres måltider selv. De forskellige madtilbud har også potentiale til at forebygge og behandle undervægt og en lang række sygdomme.

Odder kommune har to former for madtilbud:

  • Madservice – til dig som er pensionist og bor hjemme
  • Fleksibelt Madtilbud til dig som bor på et af de kommunale plejeboliger Stenslundscentret eller Bronzealdervej

Fælles for alle tilbud er, at maden er veltilberedt, og at der tages udgangspunkt i dit behov. Således kan ernæringskrav til ældre og småtspisende samt alle former for diæter opfyldes.

Sundhed & Omsorg har fået en fælles kosthåndbog

Herunder kan du læse mere om, hvad det enkelte tilbud indeholder, og om du skal visiteres til tilbuddet:

 

Hvad

Madservice til hjemmeboende består af hovedret og evt. tilkøb af biret som leveres hjemme hos dig. For alle måltider gælder, at de er individuelt tilpasset ift. kostform og konsistens, er veltillavede og varierede.

Hvem

Du kan få madservice, hvis du midlertidig eller varigt er ude af stand til at lave mad, har meget vanskeligt ved det eller er ude af stand til/har svært ved selv at foretage de nødvendige indkøb.

Se kvalitetsstandard for madservice her.

Priser 2024

  • Hovedret 54 kr.
  • Biret 22 kr.

Leverandør

Du kan få maden leveret fra følgende godkendte leverandør: Det Danske Madhus – kølemad.  

Hvor

Hjemmeadresse

Hvad

Odder Kommune tilbyder et fleksibelt madtilbud til dig som bor i en kommunal plejebolig på Stenslundcentret eller Bronzealdervej. Tilbuddet indebærer varm mad fra Det Danske Madhus 3 gange om ugen. 4 dage om uge der laves mad fra bunden på henholdsvis Stenslundcentret og Bronzealdervej.

Hvem

Det fleksible madtilbud tilbydes alle, der bor på Stenslundcentret eller Bronzealdervej.

Der er ansat kostfagligt uddannet personale i begge kommunale plejeboligenheder, som er med til at sikre, at du får ernæringsrigtige og veltilberedte måltider døgnet igennem, som er tilpasser dine behov herunder også tager hensyn til evt. diæt.

Priser 

Døgnkost i plejebolig: 4093 kr. pr. måned (2024).

Leverandør

Maden leveres fra følgende godkendte leverandør: Det Danske Madhus.

Hvor

Plejeboliger på Bronzealdervej
Bronzealdervej 8
8300 Odder
E-mail: kristina.jensen@odder.dk
Hjemmeside


Stenslundcentret
Stenslund 6
8300 Odder
E-mail: stenslundcentret@odder.dk
Hjemmeside

Den fælles Kosthåndbog for Sundhed & Omsorg er et resultat af ernæringsprojektet ’Forebyggende ernæringsindsats til borgere i eget hjem’. Projektet var en videreførelse af tidligere større initiativer på området med det formål at få nyt fokus på ernæringstilstanden hos ældre i eget hjem samt få opdateret mad – og måltidspolitikken på ældreområdet i Odder Kommune.

Kosthåndbogen og arbejdet med ernæring bygger på det gode hverdagsliv herunder livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed, sammenhæng i plejen, mad og ernæring, værdig død og inddragelse af pårørende.

Kosthåndbogen beskriver, hvordan målsætningerne omsættes til handling inden for kost- og ernæringsområdet i Sundhed & Omsorg.

Kosthåndbogen er et fælles arbejdsredskab, der henvender sig til alt personale i Sundhed & Omsorg, der er tilknyttet en eller flere af følgende virksomheder:

  • Borgerforløb
  • Hjemmeplejen
  • Hjemmesygeplejen
  • Odder Kommunes Træningscenter, Daghjem og Korttid (inkl. Aktiv Hverdag)
  • Plejeboligerne Stenslundscentret og Bronzealdervej