Hjælpemidler

Hvad

Kommunen yder hjælp til handicappede børn og voksne, der har behov for hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer som er nødvendige for at kunne klare hverdagens praktiske gøremål.

Hjælpemidler omfatter alt fra fx kørestole til høreapparater og produkter til diabetikere.

Hvem kan søge

For at du kan få støtte, skal du have en varig lidelse med en væsentlig funktionsnedsættelse. Din funktionsnedsættelse skal samtidig kunne afhjælpes væsentligt af hjælpemidlet, forbrugsgodet eller boligændringen.

Selvbetjening

Oplever du problemer med vores selvbetjeningsløsninger, så er der hjælp at hente.
Bemærk at ansøgning om kropsbårne hjælpemidler er obligatorisk selvbetjening. 

Hvordan søger du

Borgerforløb behandler din ansøgning.

 

Her kan du læse om de enkelte hjælpemidler:

Selvbetjening

 • Ansøgning om hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligindretning - benyttes af ansøger eller på vegne af børn
    
 • Ansøgning om hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligindretning - benyttes af leverandør, pårørende eller andre
  se vejledning  

  Oplever du problemer med vores selvbetjeningsløsninger, så er der hjælp at hente.
  Bemærk at ansøgning om kropsbårne hjælpemidler er obligatorisk selvbetjening.


  Det er normalt gratis at få personlige hjælpemidler, men for følgende hjælpemidler er der udgifter, som du selv skal betale:

  • Ortopædisk fodtøj – her er der takstreguleret egenbetaling Almindeligt fodtøj – her ydes et takstreguleret maksimalt tilskud.

  I den skriftlige afgørelse står der, hvordan du skal anskaffe de bevilgede personlige hjælpemidler.

  Du kan ansøge om befordringsgodtgørelse i forbindelse med ansøgning om og ydelse af personlige hjælpemidler, f.eks. kørsel til bandagist.

  Kørsel beregnes ud fra afstand til kommunens leverandør eller nærmeste leverandør, der hvor kommunen ikke har leverandøraftale. Taksten svarer til statens laveste kørselstakst.

  Der ydes ikke hjælp til personlige hjælpemidler, der er anskaffet før ansøgning og bevilling.

  Der er frit valg på alle personlige hjælpemidler, det betyder at du frit kan benytte den leverandør, du ønsker.

  Du kan dog højst få refunderet udgifterne med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. En eventuel merudgift til de bevilgede hjælpemidler skal du selv betale.

For at kunne få støtte, skal der være tale om en varig lidelse, et væsentligt behov hos ansøgeren samt medføre en væsentlig afhjælpning af ansøgerens funktionsnedsættelse.

Selvbetjening

Her kan du se Odder Kommunes kvalitetsstandarder på de enkelte hjælpemidler 

Har du behov for et synshjælpemiddel eller rådgivning? Så kan du kontakte Center for Syn og Hjælpemidler.

De kan rådgive dig, samt afprøve synshjælpemidler med dig. Center for Syn og Hjælpemidler sender herefter en ansøgningen til Borgerforløb i Odder Kommune.

Det er en betingelse for støtte, at

 • du har varig nedsat funktionsevne, der i væsentlig grad vanskeliggør dine mulighed for at fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse eller i øvrigt i væsentlig grad forringer din evne til at færdes
 • du har et betydeligt kørselsbehov, der bedst løses i egen bil

 I forbindelse med vurderingen vil der blive set på, om dit kørselsbehov kan dækkes af handicapkørsel eller andre kørselsordninger.

Her kan du ansøge

Ved spørgsmål kan du kontakte Borgerforløb. Se kontaktoplysninger i højre side.

Hvis du opfylder betingelserne for støtte til køb af bil, yder kommunen et lån, svarende til billigst egnede bil-løsning og tilskud til nødvendig særlig indretning.

 • Lånet er rentefrit, og som udgangspunkt skal halvdelen afdrages over 8 år (96 mdr), mens resten bliver nedskrevet over samme periode. Beregningen er afhængig af dine indtægtsforhold
 • Tilskuddet ydes til indretninger, der eventuelt skal monteres i bilen, eksempelvis specialsæde, flytning af pedaler, kran eller lift, fastspænding af kørestol mv. Tilskud til automatgear ydes med et fast tilskud.
 • Du bliver fritaget for at betale grøn ejerafgift eller vægtafgift på bilen (bortset fra udligningsafgift på en dieselbil).

 Du kan selv vælge din bil, men vi skal godkende, at den er egnet som handicapbil.

Det er bl.a. et krav fra kommunens side, at:

 • bilen er fabriksny, og at du er ejer af bilen
 • bilen skal være kaskoforsikret for den fulde værdi
 • du skal overholde afdragsvilkårene i gældsbrev eller bilpantebrev

Du skal selv betale de sædvanlige driftsudgifter på din bil (brændstof, værkstedsbesøg, forsikringer mv.). Du vil dog – efter ansøgning – kunne få hjælp til reparation af de særlige indretninger, som bilen er udstyret med.

Se oversigt over tidsfrister i sagsbehandlingen her.

Gå til Hjælpemiddelbasen

(Der er ingen hørevejledning i Odder i uge 29 og 30)

Man vil blive betjent af

 • Fagsekretær: Ulla Mortensen
 • Hørekonsulenterne: Parvaneh Andersen, Jan Krogh, Eva Torstein, Morten Ørnstrup, Tove Nielsen Kusk

Tid

Henvendelse

Adresse

 

Tidsbestilling

Mandag – fredag
Kl 8.30 – 12.00

76 29 72 21
e-mail: roskt@horsens.dk

Høreafdelingen
Kommunikation og Teknologi Langballe 6
8700 Horsens

Telefonkonsultation

v/hørekonsulenterne

Mandag – fredag
8.30 – 9.30

76 29 72 21

 

Høreafdelingen
Kommunikation og Teknologi Langballe 6
8700 Horsens

Justering af offentlige høreapparater

D. 1. og 3. mandag i måneden

KUN efter aftale.

Der skal bestilles tid her til på tlf. 76 29 72 21
(8.30 – 12.00)

Hørevejledningen
Vitapark
Vitavej 67 dør 4
8300 Odder

Åben konsultation
Ikke justeringer

Den 1. og 3. mandag i måneden kl 9 - 10

Fri henvendelse Max 10 min / person
Små reparationer, rådgivning/vejledning, m.m.

Hørevejledningen
Vitapark
Vitavej 67 dør 4
8300 Odder

Rådgivning vedr. Høretekniske hjælpemidler

Ring og bestil en tid Mandag til fredag 8.30 – 12.00

76 29 72 21
Mellem 8.30-12.00

Høreafdelingen
Kommunikation og Teknologi Langballe 6
8700 Horsens

Kontakt os her

Borgerforløb
Sundhed & Omsorg
Vitapark, Vitavej 67, dør 4
8300 Odder
Tlf. 87 80 37 00

Mandag - torsdag:
Kl. 8.00 - 11.30
Kl. 12.30 - 14.30

Fredag:
Kl. 8.00 - 11.30
Kl. 12.30 -13.30

Hvis du ønsker at tale med en bestemt visitator, hjælpemiddelterapeut eller sundhedsvejlederen er det muligt kl. 8.00 - 9.00 på alle hverdage.

Demenskoordinatoren træffes på alle hverdage kl. 8.00 - 9.00 på tlf. 87 80 37 16.