Træning

Odder Kommune udfører følgende former for træning

Ambulant genoptræning efter hospitalsophold – til dig, som har fået en genoptræningsplan efter indlæggelse på hospital (§140)

Genoptræning – til dig, som midlertidigt har mistet nogle færdigheder, f.eks. efter sygdom (§86.1)

Vedligeholdende træning – til dig, som brug for træning for at vedligeholde dine færdigheder (§86.2)

Træningsforløb ”Aktiv Hverdag” – til dig, som søger om hjemmehjælp eller sygepleje og hvor det vurderes muligt, at du helt eller delvis bliver i stand til selv at klare de opgaver, du søger om hjælp til (§83 a)

Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud (§119)

Hvis du har ondt i ryggen, så har Odder Kommune to tilbud:
- Rådgivning til borgere med lænderygsmerter
- Træning til borgere med tilbagevendende lænderygsmerter

Nedenfor kan du læse mere om indholdet i de forskellige former for træningstilbud, samt hvordan du bliver visiteret til et forløb.

Kvalitetsstandard

Se også: Kvalitetsstandard for genoptræning

Ved behov, kan der også visiteres til transport jf.: Kvalitetsstandard for ældretransport.

Træningssal i Sundhedshuset