Aldrig alene med demens

Demensteamet er klar med støtte, viden og vejledning.

Demensteamet

Demensteamet er til for dig

Har du brug for råd og vejledning omkring demens? Mangler du viden om demens eller ideer til, hvordan du løser eller tackler dagligdagens problemer? Har du brug for at tale med en, der kender problemerne med demens og kan støtte dig? Så er demensteamet klar til at hjælpe dig:

  • Vi vejleder, når du lige har fået en demensdiagnose
  • Vi hjælper, når du har haft demens i længere tid
  • Vi støtter dig, der skal hjælpe i hverdagen
  • Vi støtter pårørende
  • Vi har fokus på forebyggelse

Kort sagt, så er vi der, når du har brug for os! Tilbuddet omfatter borgere, der oplever demens samt pårørende og de omsorgspersoner, der hjælper i hverdagen.

Gratis rådgivning

Har du brug for hjælp, så kan du kontakte demenskoordinatoren, som altid varetager den første kontakt. Demenskoordinatoren har tavshedspligt, og du har mulighed for at være anonym. Du kan få rådgivning via telefonen eller besøg efter aftale.

Rådgivningen er gratis.

Kontakt demenskoordinatoren

Odder Kommunes demenskoordinator er Mia Karason, og du kan kontakte hende via telefon eller mail:
Tlf.: 8780 3716 – telefontid på hverdage kl. 8.00 – 9.00.
E-mail: mia.karason@odder.dk

Demensblomst

 

Demensugen 2024

Den årlige Demensuge, som i år sætter fokus på demensvenlighed i kultur- og fritidslivet. I Odder er der bl.a. malet ”For glem mig ej” bænke for at oplyse og bryde tabuet omkring demens

”Ta’ med, afsted” er sloganet for Demensugen 2024. Det er en stående invitation til mennesker med demens om at komme og være en del af fællesskabet i de lokale klubber, foreninger og kulturtilbud, der hvor de bor.

Selvom motion, oplevelser og det at dyrke sine interesser i et fællesskab er entydigt godt for vores fysiske og mentale sundhed, så viser undersøgelser, at 83 procent demensramte, trækker sig fra sociale aktiviteter og fritidsliv, efter de har fået diagnosen.

Demensbænk i Folkeparken

Arrangementer mv. i Odder Kommune

I Odder kommune har elever fra FGU malet fire ”For glem mig ej” bænke

Bænkene har til formål at oplyse og bryde tabuet omkring demens.

Bænkene er udsmykket med en QR kode, som fører dig til kommunens hjemmeside omkring demens.

Endvidere pyntes de med citater fra borgere i kommunen med demens.

Bænkene er placeret ved kultur og fritidssteder rundt om i bylivet: 

Demensbænk ved Egmont Højskolen

Bænk ved Egmont Højskolen

Bænk på Torvet
Bænk på Torvet

Bænk ved biblioteket
Bænk ved biblioteket

Bænk i Folkeparken
Bænk i Folkeparken

De Røde heste” i Biffen Odder

Fredag d 10. maj fra kl. 14-17: Vil repræsentanter fra kommunens demensteam og Det frivillige Demensteam være at finde i teltet ved Biffen hvor der uddeles information ud omkring demens.

I den forbindelse vil tilbud om erindringsbio blive lanceret.

Kl. 17. vises ”De Røde heste” i Biffen Odder

Biffen har i anledning af demensugen fået malet det nationale demenssymbol foran indgangen
Biffen har i anledning af demensugen fået malet det nationale demenssymbol foran indgangen

Foredrag med Hanne Mette Ochsner Ridder

Onsdag d. 15. maj kl. 16, I cafeen ved Ålykkecenteret: Foredrag med Hanne Mette Ochsner Ridder professor ved institut for kommunikation og Psykologi, Aalborg universitet.

Hun fortæller om hvordan musik kan indgå i samvær, behandling og terapi i demensomsorgen.

Arrangementet afholdes af Det frivillige Demensteam.

Der er ingen tilmelding.

 

Møder mellem mennesker i samme situation

Selvhjælpsgrupper er fællesskaber for mennesker, som mødes for at komme overens med og bearbejde en livsudfordring eller krise, de er fælles om. Her bringes mennesker sammen, så de har mulighed for at udveksle erfaringer og for at sætte ord på tanker og følelser samt mulighed for at lytte til og lære af de andre deltagere.

Formålet med selvhjælpsgrupper er hverken terapi eller behandling, men et ligeværdigt møde mellem mennesker i samme situation med fælles udfordringer eller problemstillinger.

Et af de helt særlige og fundamentale elementer i en selvhjælpsgruppe er, at jeg ikke kun hjælper mig selv, men også andre.

Frivilligcenter Odder opretter grupper for både børn og voksne. Grupperne tilknyttes en eller to frivillige gruppeledere med viden om selvhjælpens metode og værdier.

Vores selvhjælpsgrupper

  • Består af 5-8 deltagere
  • Mødes typisk 8-10 gange af ca. 2 timer hver anden uge
  • Får støtte af en kvalificeret frivillig gruppeleder
  • Bygger på gensidig respekt, ligeværdighed og tavshedspligt

Tilmelding

Kontakt Frivilligcenter Odder på 3084 3480 eller post@frivilligcenter-odder.dk, hvis du vil være med i gruppen.

Der er mange faktorer, der har betydning for hvilke tilbud, der passer til den enkelte person med demens og dennes familie.

Derfor vil beslutningen om hvilke tilbud der er aktuelle for den enkelte altid foregå i et samarbejde med en person fra demensteamet og/eller en visitator. Nedenstående er en oversigt over de eksisterende tilbud. Hver enkelt tilbud vil blive beskrevet mere detaljeret efterfølgende´eksisterende tilbud. Hver enkelt tilbud vil blive beskrevet mere detaljeret efterfølgende:

Skema med tilbud til demente

Tilbud målrettet personer med let demens

Udendørs fysisk træning
Mandage kl 10-11,30 mødes personer med demens i tidlig fase til 2 timers udendørs træning.

Formålet med træningen er at vedligeholde den enkeltes funktionsniveau bedst muligt via metoder, der har dokumenteret effekt på vedligeholdelse af funktionsniveau hos personer med demens.

Indholdet i træningen er en blanding af konditions-, styrke-, balance-, koordinations- og hjernetræning.

Der trænes i alt slags vejr og træningen foregår i varieret terræn. I træningen lægges der stor vægt på et trygt og positivt samvær.

Træningen foregår ved fysioterapeuter.

Man skal visiteres til træningen via kommunens demensteam.

Der er mulighed for transport mod en mindre egenbetaling

Indendørs fysisk træning

Torsdage kl. 9-10 eller kl 10-11 , mødes personer med demens i tidlig fase til 1 times indendørs træning i motionsrum.

Formålet med træningen er at vedligeholde den enkeltes funktionsniveau bedst muligt via metoder, der har dokumenteret effekt på vedligeholdelse af funktionsniveau hos personer med demens.

Indholdet i træningen er en blanding af konditions-, styrke-, balance-, koordinations- og hjernetræning.

Træningen foregår ved fysioterapeuter. Man skal visiteres til træningen via kommunens demensteam.

Der er mulighed for transport mod en mindre egenbetaling.

CST-klub hvor fokus er hjernetræning og social træning

Torsdage kl. 9-10 eller fra kl 10.15-11.15.

Klubben åben for personer med demens i tidlig fase, som er visiteret.

Formålet for deltagerene i klubben, er at føle sig som et del af et fællesskab selvom de har fået en demensdiagnose.

Indholdet i klubben er opbygget efter CST metoden, hvor indholdet er inspireret af ritualer, social træning og forskellige opgaver, som stimulere forskellige områder i hjernen.

I CST får man sat ”hjernen i gang” med forskellige udfordringer og oplevelser, som inspirerer til tænkning og diskussion.

Klubbens tovholdere er demenskonsulenter, personale med viden om demens og frivillige.

Man skal visiteres til træningen via kommunens demensteam.

Der er mulighed for transport mod en mindre egenbetaling.

Tilbud målrettet personer med demens i moderat/svær demens

Daghjem- udetræning

Tirsdag og/eller fredag kl. 10-15 kan personer med moderat demens komme i Daghjem – udetræning.

Formålet med Daghjem-udetræning er at vedligeholde den enkeltes funktionsniveau bedst muligt via metoder, der har dokumenteret effekt på vedligeholdelse af funktionsniveau hos personer med demens.

Formålet er også at give raske pårørende mulighed for fortsat at fastholde en del af den hverdag fra før demenssygdommen blev en del af hverdagen.

Indholdet i Daghjem-udetræning er en blanding af konditions-, styrke-, balance-, koordinations- , hjerne- og social træning blandet med hverdagens gøremål. En stor del af dagen foregår ude i naturen.

Medarbejderne i Daghjem-udetræning består af forskellige faggrupper, hvor der er høj grad af viden om træning og demens. Der er endvidere frivillige medarbejdere tilknyttet.

Man skal visiteres til træningen via kommunens demensteam.

Der er mulighed for transport mod en mindre egenbetaling.

Tilbud til personer med moderat/svær demens, som også er målrettet andre borgere i kommunen

Aktiv hverdag

Læs mere om aktiv hverdag 

Daghjem

Læs mere om kommunens daghjem 

Hvis man ikke kan være alene i hjemmet

Så er det muligt at få personale hjem i hjemmet.
Læs mere her 

Døgnophold i afgrænset periode

Læs mere om muligheden for korttidsophold

Hjemmehjælp

Læs mere om muligheden for hjemmehjælp 

Hjemmesygepleje

Læs mere om muligheden for hjemmesygepleje 

Plejebolig

Læs mere om muligheden for at flytte i plejebolig

Hvis du har mistanke om demens, er det vigtigt, du kontakter din egen læge, så den rigtige diagnose kan stilles, og eventuel behandling påbegyndes så tidligt som muligt.

Du er også velkommen til at kontakte Odder Kommunes demenskoordinator Mia Karason for rådgivning og vejledning på tlf. 3084 3454, eller e-mail: mia.karason@odder.dk 

Odder Kommune har revideret sin demensstrategi, der danner grundlag arbejdet med demens i kommunen på tværs af de forskellige fagområder.

Demensstrategier er udviklet med det formål at imødegå den stigende udfordring med demenssygdomme og leverer kvalitetsindsatser baseret på den nyeste viden.

Demens er en kompleks og udfordrende sygdom, der påvirker et stigende antal borgere i Odder Kommune. Med den reviderede demensstrategi ønsker kommunen at skabe en fælles retning for at sikre den bedst mulige støtte til borgere med demens, deres familier og pårørende.

Demenstræning

"Med demensstrategien ønsker vi at støtte et godt liv med demens. Vi vil give støtte til dem, der har en demensdiagnose, og vi vil være der for deres familier. Vores mål er at muliggøre et aktivt og selvstændigt liv, uanset hvilket stadie demenssygdommen befinder sig i, og vi vil arbejde på at fremme sundhedslighed for alle borgere med demens," udtaler demenskoordinator Mia Karason.

Den primære målgruppe for demensstrategien er borgere med demens, deres familier og andre nærtstående pårørende.

Kvinde med demens ved busstop

Odder Kommune har arbejdet målrettet mod at være en demensvenlig kommune siden 2018, og denne demensvenlige tilgang opdateres løbende i tråd med den seneste viden, erfaringsopsamling og nye muligheder. Demensstrategien vil fungere som et redskab i bestræbelserne på at forbedre livet for demensramte borgere i Odder Kommune.

Se: Hjælpemiddelbasen