Pasning - og Plejeorlov

Der kan søges om henholdsvis Pasningsorlov og Plejeorlov i Odder Kommune.

Pasningsorlov - til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom § 118

Plejeorlov - Kan efter § 119 søges af nærtstående – familie eller venner. Der er intet krav om slægtskab.