Aflastning og afløsning

Hvad

Hvis du har et særligt og væsentligt plejebehov, kan kommunens tilbyde dig afløsning af pårørende i eget hjem eller tilbud om aflastning udenfor eget hjem. Følgende muligheder vil kunne indgå i et tilbud om afløsning og aflastning.

Aflastning udenfor hjemmet

Daghjem. Tilbud om ophold i Daghjemmet på Ålykkecentret. 

  • Akutstue. Der kan tilbydes akutstue efter henvisning fra praktiserende læge, vagtlæge eller hospitalslæge
    Ophold på akutstuen er gratis.
    Borger betaler selv transporten til og fra akutpladsen.
    Et akutophold kan eventuelt forlænges med et midlertidigt ophold på Korttidsafsnittet .
  • Korttidsafsnit. Tilbud om midlertidigt aflastningsophold på Korttidsafsnittet. Borgeren betaler for opholdet. Prisen for opholdet dækker kosten. Borgeren betaler selv transporten til og fra korttidspladsen. Læs mere om serviceniveauet under kvalitetsstandard for aflastning og afløsning af pårørende.

Sundhed & Omsorg er leverandør af nedenstående tilbud om daghjem.

Daghjem
Daghjemmet er et tilbud og værested til hjemmeboende pensionister. Tilbuddet henvender sig til ældre med fysisk, psykisk eller social funktionsnedsættelse - og hvor et daghjemstilbud vil kunne medvirke til, at den enkelte kan blive i eget hjem længst muligt.

Behov for aflastning af ægtefæller og andre nære pårørende. Man skal visiteres til daghjem.

Daghjemmet
Ålykkecentret 5
8300 Odder
tlf. 87 80 35 23
E-mail: daghjem@odder.dk       
Daghjemmet er åbent alle hverdage fra 8.00 til 16.00

Læs Daghjemmets pjece

Korttidsafsnittet og akutstuer

Korttidsafsnittet er beliggende i Sundhedshuset. Stedet råder over 11 korttidspladser og 3 akutpladser.

Adresse:

Sundhedshuset
Vitaparkvej 3, 3. sal.
8300 Odder
Tlf. 87 80 32 77
E-mail: sundhedogomsorg@odder.dk

Afløsning i eget hjem

Afløsning i eget hjem kan tilbydes på hverdage i tidsrummet kl. 8.00 - 15.00. Afløsningen kan evt. planlægges i forbindelse med andre opgaver i hjemmet.
Afløsning i eget hjem leveres af din hjemmeplejeleverandør. Der er frit valg af leverandør til afløsning i eget hjem.
Du kan vælge flg. leverandører:

Kvalitetsstandard

Læs mere om serviceniveauet under

Kvalitetsstandard for aflastning og afløsning af pårørende.

Se evt. info om Korttidspladser

Kontakt os her

Borgerforløb
Sundhed & Omsorg
Vitapark, Vitavej 67, dør 4
8300 Odder
Tlf. 87 80 37 00

Mandag - torsdag:
Kl. 8.00 - 11.30
Kl. 12.30 - 14.30

Fredag:
Kl. 8.00 - 11.30
Kl. 12.30 -13.30

Hvis du ønsker at tale med en bestemt visitator, hjælpemiddelterapeut eller sundhedsvejlederen er det muligt kl. 8.00 - 9.00 på alle hverdage.

Demenskoordinatoren træffes på alle hverdage kl. 8.00 - 9.00 på tlf. 87 80 37 16.