Korttidspladser

Formål med Korttidsophold i Odder Kommune er at medvirke til at borgeren kan blive i eget hjem, at aflaste pårørende for daglige pleje og omsorgsopgaver og at undgå unødige hospitalsindlæggelser.

Serviceniveau

Efter kvalitetsstandard for aflastning og afløsning af pårørende – Serviceloven § 84.

Visitation

Visitering til korttidsplads, inklusiv akutplads sker af korttidsafdeling efter henvisning via hjemmesygeplejen, egen læge eller sygehus.
Ved venteliste sker der en prioritering efter den enkeltes behov.

Leverandør

Korttidsafsnittet er beliggende på Sundhedshuset og har 14 fleksible korttidspladser. På sigt vil der komme 18 pladser.

Formål med Korttidsophold i Odder Kommune

 • Medvirke til at borgeren kan blive i eget hjem
 • At aflaste pårørende for  daglige pleje og omsorgsopgaver
 • At undgå unødige hospitalsindlæggelser / genindlæggelser

Mål for et korttidsophold

I et samarbejde med borger, at:

 • Vurdere og iværksætte borgerens behov for pleje og rehabilitering
 • Medvirke til at borgeren kan mestre sin hverdag
 • Vejlede og støtte borgerens pårørende og samarbejdspartnere
 • Vurdering af boligsituationen
 • Medvirke til at borgeren genvinder/ vedligeholder sin livskvalitet

Målene sikres i et tæt samarbejde mellem borger, pårørende og samarbejdspartnere ( hjemmeplejen, egen læge, Borgerforløb, sygehus):

 • Dialog og individuelle hensyn er drivkraften under korttidsopholdet
 • Hver borger får tilknyttet kontaktperson.
 • Der kan varetages pleje og omsorg af døende.
 • Et ophold varierer i længde afhængig af borgerens behov, men der planlægges med 1 – 3 uger

Målgruppe

 • Borgere som af fysisk, psykisk eller social årsag har behov for midlertidigt ophold udenfor egen bolig på grund af:
  - Sygdom/ svækkelse, som kræver sundhedspersonale tilstede hele døgnet

Fysiske rammer

Der tilbydes enestue med badeværelse. Stuen er indrettet med en seng, sengebord, lænestol og et bord. Stuerne er ikke ens indrettet. Korttidsbrugeren kan frit benytte sig af centrets fælles faciliteter, såsom TV – stue, dagligstue og bibliotek. 

Vær opmærksom på, at rygning ikke er tilladt, hverken på selve korttidsafsnittet eller på Sundhedshusets område i det hele taget. 

Hvad koster det?

Borgeren betaler for opholdet. Prisen for opholdet dækker kosten. Borgeren skal selv betale transporten til og fra korttidsopholdet.

Om Odder Kommunes Akutplads

 • Akut korttidsophold kan tilbydes, hvis borgerens behov for pleje og omsorg pludselig ikke kan tilgodeses i eget hjem, og indlæggelse på sygehus ikke er nødvendig.
 • Akutpladsen skal klarlægge årsag til den akut opståede situation og iværksætte handling i henhold hertil. Det sikres i et tæt samarbejde mellem borger, pårørende og relevante samarbejdspartnere.
 • Målgruppen er borgere, som af fysisk, psykisk eller social årsag har AKUT behov for midlertidig ophold udenfor egen bolig på grund af:
  - Sygdom/ svækkelse, som kræver sundhedspersonale tilstede hele døgnet.
 • Et akut korttidsophold kan max. vare i 3 døgn.

Korttidsafsnittet har adresse på:
Sundhedshuset
Vitaparkvej 3, 3 sal
8300 Odder
Tlf.: 87 80 32 77
E-mail: sundhedogomsorg@odder.dk 

Velkomstfolder