Hjemme- og Sygeplejen

Hjemme- og Sygeplejen i Sundhed & Omsorg er Odder kommunes egen leverandør af Hjemmehjælp og den eneste leverandør af Sygepleje i kommunen.

Du kan kontakte os hele døgnet på: 

vagttelefon 8780 3243

- hvis du modtager hjemmehjælp eller sygepleje.

I Hjemme- og Sygeplejen er vi ca 170 medarbejdere, der kører ud til hjemmeboende borgere og yder Hjemmehjælp og Sygepleje. Vi kører hele døgnet til visiterede opgaver, alle årets dage og vi har aldrig lukket.

Vi arbejder med en aktiverende tilgang, der betyder at vi tror på at borgere i Odder får en god hverdag, hvis vi i fællesskab udnytter borgerens ressourcer har og den høje faglighed vi har.

VI har ansat sygeplejersker til at koordinerer hjemmehjælpen og vores terapeut er ansat direkte i distrikterne, det betyder at du får hjælp til sygeplejen med en høj faglighed standard.

Vi bor i lokalerne på Ålykkecentret i Odder midtby og er organiseret med en samlet ledelse, som sikre at alle der modtager enten Hjemmehjælp eller sygepleje får hjælpen med en høj faglig standard.

Vores dagligdag starter hver morgen med at alle sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og terapeuten mødes til fælles morgenkonference og drøfter dagens borgerbesøg og får afklaret de sundhedsfaglige problemstillinger, der skal løses i løbet af det næste døgn. Herefter kører vi ud til borgerne i hele kommen og vi er også den eneste leverandør af hjemmehjælp og sygepleje på Tunø.

Hjemme- og Sygeplejen arbejder for at Odder kommunes borgere får hjælpen af kompetente medarbejdere, som har en høj grad af faglig viden med sig. Derfor prioriterer vi at vi har ekspert viden inden for de forskellige faglige miljøer.