Centerråd

Beboere, pårørende og særligt interesserede.

Formand 
Grøn 10
Gert Sellerup
E-mail: gsellerup@gmail.com
Tlf.: 40737075

Grøn 8 Holger Juul
E-mail juulsbo@gmail.com
Tlf: 86544217 / 30744217

Grøn 8 Eva Jørgensen
E-mail: e.jorgensen@hotmail.com
Tlf.: 20142319

Gul 8 Jens Erik Pedersen (Suppleant) 
E-mail: jep@frylund.dk 
Tlf.: 51228578

Gul 8 Jytte Beck Pedersen
E-mail: beckjytte@gmail.com
Tlf.: 23343206

Gul 10 Hans Pedersen
E-mail: hanskaren185@gmail.com
Tlf.: 25338065

Støtteforeningen Ulla Schultz
E-mail: ulmer@privat.dk
Tlf.: 24258675

Stuen Dorthe Redder
E-mail: dortheredder@yahoo.dk
Tlf.: 

Personale:

Lene Tramm
E-mail: lene.tramm@odder.dk
Tlf.: 87803704 / 24865534

Pia Frandsen
E-mail: pia.frandsen@odder.dk

Centerleder:

Lotte Bundgaard Lambek
E-mail: lotte.lambek@odder.dk
Tlf.: 20311801

Formål:

 • Medvirke til at fremme trivsel for beboerne ved at tilgodese beboernes interesser og behov i videst muligt omfang.
 • Medvirker til at komme med ideer og inspiration, og opmuntre til frivillig indsats til gavn for beboerne.
 • Være bindeled/kontaktorgan mellem beboere, pårørende og personale.A
 • Medvirke som sparringspartner for ledelsen.
 • At give beboere og pårørende lejlighed til at beskæftige sig med og øve indflydelse på spørgsmål, der vedrører egen og centrets trivsel. 

Arbejdsopgaver for Centerrådet:

 • At fremkomme med forslag til forbedringer af hverdagen på Stenslund
 • At fremkomme med ideer til aktiviteter 
 • At komme med forslag til udvikling, kvalitetsudvikling og forbedringer på Stenslund
 • At holde sig orienteret og medvirke ved orientering af brugere om tilbud fra Stenslund
 • Centerrådet skal arbejde for at fremme den frivillige indsats i aktiviteter på Stenslund
 • Centerrådet skal medvirke til at sikre samarbejde og helhed mellem centerråd og ældreråd