Værdigrundlag

Vi arbejder ud fra Eden Alternatives 10 principper, som har til formål at fjerne ensomheden, kedsomheden og hjælpeløsheden, som kan opstå når man bliver ældre og her brug for støtte i en plejebolig.

I Eden Alternative er fokus på det genkendelige hverdagsliv, med medindflydelse og medejerskab samt inddragelse af naturen og relationer på tværs af generationer. Du kan læse mere om Eden Alternative via nedenstående link.