Adresse & Information

Adresse

Stenslundcentret
Stenslund 6
8300 Odder
Email: lotte.lambek@odder.dk 
Hjemmeside: odder.dk/stenslundcentret
Facebook: Stenslundcentret

Stenslundcentret er Odder Kommunes største plejecenter. De oprindelige 54 boliger blev opført i år 2000, og i 2020 udvidede vi med endnu 30 lejligheder. Stenslundcentret rummer således 84 plejeboliger i dag. Boligerne er fordelt på 8 afdelinger og drives ud fra leve-bo-miljø tankegangen, med udgangspunkt i Eden Alternative filosofien.

Stenslund er bygget med smukt anlagte gårdhaver, og både den nye og den ældre del er omgivet af et lukket haveanlæg med græsplæner, gangstier, terrasser, frugttræer og blomsterbede, så livet kan nydes såvel ude som inde.

Til Stenslund hører også en administrationsbygning med en stor sal, hvor vi alle kan mødes på tværs. Denne benyttes hyppigt til arrangementer med fest, sang, musik og dans og til de mange traditioner for fællesskab, som vores Støtteforening meget gavmildt står for.

Organisering

Stenslunds organisering afspejler tanken om leve-bo-miljø, med mindre enheder og ledelse tæt på. Derfor er der til hver lille enhed tilknyttet en teamkoordinator, som sikrer den daglige drift og trivsel for beboere og personale, og er bindeled til Stenslunds ledelse, som består af en Centerleder og en Assistrende Leder.

Vi er en ambitiøs arbejdsplads med høj faglig kvalitet, og vores fælles fokus er at skabe en god og aktiv hverdag for alle, der bor her. Fællesskabet og det tværfaglige samarbejde er afgørende for os, og vi lægger vægt på, at alle bidrager til hele kerneopgaven, ligesom vi arbejder målrettet mod, at skabe ét fælles Stenslund, hvor fællesskabet dyrkes på tværs - til glæde for såvel beboere som medarbejdere!

Vi har en bred faglighed i personalesammensætningen, som udover Social- og sundhedsassistenter og –hjælpere, også rummer sygehjælpere, sygeplejersker, diætist, terapeuter og ernærings- og serviceassistenter.

Hverdagslivet

Vores værdigrundlag tager udgangspunkt i Eden Alternative, hvilket betyder at vi er optagede af at skabe ligeværdige og hjertevarme hjem, som har fokus på trivsel og velvære uanset alder og formåen. Derfor inviterer vi gerne både dyr, planter og mennesker i alle aldre indenfor på Stenslund.

En stor del af vores beboere har en demenssygdom, og vores fornemmeste opgave er derfor, at støtte dem med de udfordringer de oplever i hverdagen, så de oplever at leve et meningsfyldt liv – som netop de ønsker at leve det. Vi er samtidig meget optagede af det gode samarbejde med pårørende, og glædes over at så mange kommer hos os, og deltager i såvel hverdagen, som i festlige begivenheder.

 • Sygeplejersker
 • Social og sundhedsassistenter
 • Sygehjælpere
 • Social og sundhedshjælpere
 • Diætist
 • Køkkenassistenter
 • Rengøringsassistenter
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
 • Centerleder: Lotte Bundgaard Lambek, 2031 1801

 • Assisterende leder: Marianne Nyland Madsen, 2090 2335

 • Vicevært: Morten Sørensen, 4014 7456

 • Vagtplanlægger: Nickie Bloch Olsen, 5138 6128

 • Fysioterapeut: Stefan Clausen, 5159 6391

 • Demenskonsulent: Jette Kirkedal Sørensen, 2486 5553

 • Diætist: Gitte Nygaard Laustsen, 2119 2548

 • Teamkoordinator, Køkken/Service: Gitte Nygaard Laustsen, 2119 2548

 • Teamkoordinator, Stenslund 9A, Grøn 8: Helle Nissen, 5179 1642

 • Teamkoordinator, Stenslund 9A, Gul 8: Heidi Steg, 5138 6194

 • Teamkoordinator, Stenslund 9A, Rød 8: Katja Lisbjerg Krabsen, 2149 9622

 • Teamkoordinator, Stenslund 9B, Rød 10: Carina Kruse Juul, 5138 6127

 • Teamkoordinator, Stenslund 9B, Gul 10: Lone Lea Nielsen, 2369 8816

 • Teamkoordinator, Stenslund 9B, Grøn 10: Carina Kruse Juul, 5138 6127

 • Teamkoordinator, Stenslund 4, Stuen: Lea Harbo Røntoft, 2369 4564

 • Teamkoordinator, Stenslund 4, 1. sal: Mette Ormstrup Madsen 2464 5723
Kontakt os

Stenslundcentret
Stenslund 6
8300 Odder
Hjemmeside: 
odder.dk/stenslundcentret 
Facebook: 
facebook.com/stenslundcentret

Leder: Lotte Bundgaard Lambek
Email: lotte.lambek@odder.dk
Tlf.: 2031 1801

Assisterende leder: Marianne Nyland Madsen 
Email: marianne.nyland.madsen@odder.dk  
Tlf. 2090 2335
Træffetid på hverdage 8-16

Stenslund 9A lejl. 1-8
Kl. 07-23
Tlf. 8780 4100

Stenslund 9A lejl. 9-16
Kl. 07-23
Tlf. 8780 4103

Stenslund 9A lejl. 17-24
Kl. 07-23
Tlf. 8780 4106

Stenslund 9B lejl. 25-34
Kl. 07-23
Tlf. 8780 4110

Stenslund 9B lejl. 35-44
Kl. 07.00-23.30
Tlf. 8780 4112

Stenslund 9B lejl. 45-54
Kl. 07.00-23.30
Tlf. 8780 4115

Stenslund 4, stuen lejl. 1-15
Kl. 07-23
Tlf 2945 6418

Stenslund 4, 1. sal lejl. 1-15
Kl. 07-230
Tlf. 2112 2982

Nat:
Stenslund 9A
Tlf. 8780 4102

Stenslund 9B
Tlf. 8780 4111

Stenslund 4
Tlf. 2977 3247