Aktiv Hverdag

Trænings- og rehabiliteringsforløb til borgere, der søger hjemmehjælp og sygepleje.

- det er aldrig for sent at begynde at træne

Formålet med ”Aktiv Hverdag” er, at du helt eller delvist bliver i stand til selv at klare de opgaver, som du søger hjemmehjælp eller sygepleje til. Aktiv Hverdag er et trænings- og rehabiliteringsforløb, der går ud på at støtte og vejlede dig, så du igen kan komme til at klare flere daglige gøremål og aktiviteter. Det kan for eksempel være rengøring, bad, øjendrypning, indkøb, tøjvask og hjælp til at tage støttestrømper af og på. Træning og rehabilitering vil give dig mulighed for at genvinde din evne til forsat at klare dig selv. Formålet er, at du undgår at være afhængig af andre, og at du kan planlægge din tid uden at skulle vente på at få besøg af hjemmehjælperen eller sygeplejersken. Aktiv Hverdag omfatter dag og aften på hverdage, ikke weekender og helligdage. På denne måde kan der arbejdes rehabiliterende på tværs af døgnet med høj grad af kontinuitet og sammenhæng for dig.

Hvem

Aktiv Hverdag er et trænings- og rehabiliteringsforløb, der er rettet til dig, der søger hjemmehjælp eller sygepleje. Hvis du har brug for hjælp til at klare helt almindelige daglige opgaver i hjemmet, begynder du i et forløb.

Pris

Forløbet er gratis.

Hvor

Træning og rehabilitering foregår i dit eget hjem.

Hvem udfører

Du får besøg af en hjemmetræner fra Odder Kommune. Hjemmetræneren er del af et rehabiliteringsteam, som består af specialuddannede sygeplejersker, sosu-assistenter, terapeuter, visitatorer, sosu-hjælpere samt en diætist, som kan tilknyttes ved behov.

Hvornår og hvordan

Hvis du mener, du har behov for hjemmehjælp eller sygepleje, skal du kontakte Borgerforløb. Hvis du er berettiget til hjemmehjælp eller sygepleje, vil Borgerforløb vurdere, om du kan blive henvist til ”Aktiv Hverdag”. Herefter vil du få besøg af en hjemmetræner fra Odder Kommune, som vil hjælpe dig med træningen. Sammen med hjemmetræneren vil du sætte mål for, hvad du skal opnå med træningen.
Træning og rehabilitering foregår som udgangspunkt i dag- og aftentimerne.

Rehabiliteringsforløbet er tidsbegrænset. Efter en periode vurderer medarbejderne, hvor meget træningen har hjulpet. Hvis du selv kan løse opgaverne igen, slutter forløbet. Hvis du stadig har behov for hjælp, bliver du i stedet visiteret til hjemmehjælp eller sygepleje ud fra, hvor meget du selv kan klare.

Læs mere i pjecerne Aktiv Hverdag og Hold dig aktiv hverdag

Kontakt os her

Borgerforløb
Sundhed & Omsorg
Vitapark, Vitavej 67, dør 4
8300 Odder
Tlf. 87 80 37 00

Mandag - torsdag:
Kl. 8.00 - 11.30
Kl. 12.30 - 14.30

Fredag:
Kl. 8.00 - 11.30
Kl. 12.30 -13.30

Hvis du ønsker at tale med en bestemt visitator, hjælpemiddelterapeut eller sundhedsvejlederen er det muligt kl. 8.00 - 9.00 på alle hverdage.

Demenskoordinatoren træffes på alle hverdage kl. 8.00 - 9.00 på tlf. 87 80 37 16.