Sundhedsplejen

Så snart dit barn bliver født, modtager vores sundhedsplejerske en meddelelse om det og senest tre dage efter bliver du kontaktet. Sundhedsplejen er dog ikke kun for nyfødte, men er et tilbud til alle med børn fra 0 – 16 år.

Her tilbyder vi en generel sundhedsfremmende og sygdomsforbyggende indsats med det formål at vejlede og samarbejde med forældre om børns trivsel og udvikling. Samtidig tilbyder vi også en øget indsats til børn og unge med særlige behov.

 

Anne Stigsen Andersen
Sundhedsplejerske
Tlf.: 2948 5615

Kristine Vinter
Sundhedsplejerske
Tlf. 3084 3433

Helle Enevoldsen
Sundhedsplejerske
Tlf.: 2948 5611

Rikke Ramlov
Sundhedsplejerske
Tlf.: 2948 5616

Hanna Utzon
Sundhedsplejerske
Tlf.: 2948 5614

Mette Abild
Sundhedsplejerske
Tlf: 29 48 56 12

Helle Kruse
Sundhedsplejerske
Tlf: 24 86 55 85

Birthe Westergaard Nissen
Sundhedsplejerske 
Tlf. 24 86 55 85

Vibeke Bjerre
Fysioterapeut
Tlf: 2488 4910

Når vi mødes med jer og jeres barn, undersøger vi otte områder hos barnet - ansigtsudtryk, øjenkontakt, generelt aktivitetsniveau, selvstimulerende bevægelser, barnets lyde, reaktionstid ved stimulering, relation og evnen til at tiltrække og fastholde opmærksomhed. 

Sundhedsplejersken vil være opmærksom på de otte områder under alle besøg og konsultationer, og undervejs gennemgår hun sammen med jer, hvad hun ser efter og hvordan jeres barn reagerer.

De otte områder kommer fra en metode, som ADBB. Den screener børn for social tilbagetrækning og bliver brugt til at undersøge alle børn i Odder Kommune.

Hvis du har lyst til at læse mere om ADBB, kan du gøre det via linket her.

I er altid velkommen til at kontakte jeres sundhedsplejerske - også efter jeres barn er blevet et år. Hvis I og jeres sundhedsplejerske vurderer, at der er behov for det, deltager sundhedsplejersken i et overgangsmøde med institutionen sammen med jer for at sikre så tryg en overgang til livet i institution som muligt for jer og jeres barn.

Sundhedsplejerskerne er fast tilknyttet daginstitutioner, hvor de rådgiver og vejleder om børns sundhed og trivsel.

Hvis du ønsker at være med i en mødregruppe, er der mulighed for det gennem Sundhedsplejen. Vi opretter mødregrupper inden for de første uger efter at børnene er født, og vi sammensætter grupper, hvor de har nogenlunde samme alder.

Når vi opretter grupperne, tager vi så vidt muligt hensyn til, hvor I bor og om I er førstegangsfødende eller har født før. 

Mor/barn-gruppen er et tilbud til mødre og deres spædbørn, som har brug for mere støtte end det, man kan få i en almindelig mødregruppe.

Gruppen mødes hver 14. dag i Børne-og Familiehuset på Bronzealdervej, og der er mulighed for at deltage i gruppen året rundt. Der vil således ofte være mødre og børn i forskellige aldre. Sammen med din sundhedsplejerske kan du finde ud af, om tilbuddet er noget for dig.

Til møderne er der let forplejning, og derudover kan vi blandt andet komme omkring emner som:

 • Børnenes behov og sundhed – f.eks. mad, søvn, hvile, gråd, kontakt, kærlighed og udvikling.
 • Hverdagens problemer.
 • Hvordan man kan tage sig af både sine egne og barnets behov.
 • Hvordan familiemæssige og sociale forhold spiller en rolle.
 • Temaer med besøg af en dagplejepædagog, tandplejer, fysioterapeut eller tale-hørepædagog.
 • Mulighed for en kort individuel konsultation.

Du kan læse mere i vores pjece ved at klikke på linket her.

Vi gør en særlig indsats for at finde og hjælpe de mødre og fædre, der rammes af en fødselsreaktion, fordi det er af stor betydning for barnets udvikling og trivsel, hvis mor eller far har det dårligt psykisk.

Flere undersøgelser viser, at cirka 15 % af nybagte mødre og cirka 8 % af nybagte fædre rammes af en fødselsreaktion inden for det første år, efter de er blevet forældre. Derfor bliver begge forældre tilbudt at udfylde et spørgeskema. Spørgeskemaet indeholder 10 spørgsmål om dit psykiske helbred, og bliver målt på to skalaer, der hedder EPDS (Edinburgh post-natal depressionscale), som du kan læse mere om her og Gotland depressionscale, som du kan læse mere om her.

Du kan også blive screenet på andre tidspunkter, hvis du selv - eller din sundhedsplejerske - tænker, at du kan være ramt af en fødselsreaktion.
Sundhedsplejersken taler med dig om dine svar og sammen finder I ud af, om du har brug for hjælp.

Der er forskellige åbent hus-arrangementer i vores Børne- og Familiehus på Bronzealdervej 16. Til arrangementerne kan man for eksempel høre en fysioterapeut fortælle om børns motorik. Arrangementerne kræver ikke tilmelding, du kan bare møde op.

I ”Barnets bog” er der en side, hvor arrangementerne er beskrevet med sted og tidspunkt. Husk at kontrollere evt. aflysninger på www.sundhedsvejen.dk. I skolernes ferier bliver der ikke holdt åbent hus

På alle skoler har vi en sundhedsplejerske, som tilbyder samtaler og undersøgelser til børn og unge i 0. til 9. klasse. Du kan altid kontakte din sundhedsplejerske uden henvisning. Information og invitation til samtaler foregår via Aula eller ForældreIntra.

Individuelle samtaler:

 • Sundhedssamtale og indskolingsundersøgelse i 0. klasse –med deltagelse af forældre.
 • Sundhedssamtale i 2. og 6. klasse.
 • Sundhedssamtale og udskolingsundersøgelse i 8. klasse.
 • Supplerende samtaler efter behov.

Inden samtalerne bliver I som forældre eller barnet selv bedt om at udfylde et elektronisk spørgeskema på BørnUngeLiv.dk om barnets sundhed og trivsel. Skemaet bliver brugt som baggrund for samtalen, som tager udgangspunkt i barnets behov.

Hvis undersøgelsen, spørgeskemaet eller samtalen med jeres barn giver anledning til bekymring, vil I som forældre altid blive kontaktet. Som forældre er I også meget velkommen til at kontakte os, hvis I er bekymrede for jeres barn eller hvis I har brug for råd og vejledning fra en sundhedsplejerske.

Undervejs i jeres barns skolegang vil der dukke forskellige aktiviteter op, som skal hjælpe barnet med at forstå dets udvikling. Det er blandt andet:

 • Pubertetsundervisning i 5.klasse.
 • Andre sundhedspædagogiske aktiviteter efter aftale med skolen/klassens lærere.

Udover pubertets- og seksualundervisning kan der altså komme andre aktiviteter på skemaet i form af samtaler og undervisning. Samtalerne og undervisningen tager udgangspunkt i det enkelte barns og den enkelte klasses behov, og der kan tages forskellige temaer op. Det kunne for eksempel være:

 • Psykisk og social trivsel.
 • Kammeratskab.
 • Fritidsinteresser.
 • Mobning.
 • Mad og måltider.
 • Bevægelse.
 • Pubertet.
 • Seksualitet.
 • Prævention.
 • Rygning.
 • Rusmidler.
 • Sociale medier.

Børnefysioterapeuten arbejder med børn og unge i alderen fra 0 til 16 år, og rådgiver og vejleder forældre og tværfaglige samarbejdspartnere. Fokus er som udgangspunkt på barnets forskellige sanser og den motoriske udvikling.

Kontakten til fysioterapeuten foregår via sundhedspleje, dagtilbud og skole.

Tryghedscirklen er et gruppeforløb, hvor små film, ny teoretisk viden og fælles drøftelser fra dagligdagen hjælper forældre og børn med at opbygge en tryg tilknytning og godt selvværd. Tryghedscirklen bygger på årtiers forskning og viden om børns udvikling og tilknytning til deres forældre. Der er tale om et gennemprøvet program, der på engelsk kaldes ”Circle of Security”. Det giver god mening for mange og som finder sted med tilgangen "du er ikke alene."

Gruppen mødes ti gange, og på hvert hold deltager fire til fem hold forældre, gerne med både mor og far. Der er mulighed for børnepasning ved vores frivillige børnepassere.

Undervejs i programmet kommer der til at være fokus på:

 • Hvordan man forstår barnets adfærd og de følelsesmæssige behov der ligger bag.
 • Hvordan man tager ansvar, når det er nødvendigt, og følger barnets behov, når det er muligt.
 • Hvordan man bliver bevidst om, hvordan ens egne vanskelige følelser som forælder kan ”farve” den måde vi ser barnet på og få os til at reagere uhensigtsmæssigt.
 • Hvordan man kan udvikle gode og hensigtsmæssige måder at håndtere både barnets og ens egne følelser i hverdagen.

I kan sammen med eksempelvis jeres sundhedsplejerske eller pædagog vurdere, om dette tilbud er relevant for jer.

Du kan læse mere i pjecen her.

Åbent Hus i Børne- og Familiehuset

Yderligere oplysninger kan hentes på sundhedsvejen.dk