Om Børne- og Familiecentret

Børne- og Familiecentrets fokus er at give en tidlig indsats høj prioritet (tidlig såvel i forhold til barnets alder som i forhold til problemets opståen og omfang), et ønske om en høj grad af koordinering mellem de forskellige faggruppers indsats samt et ønske om mulighed for økonomisk fleksibilitet i iværksættelsen af foranstaltninger og tilbud til børn, unge og deres familier.

Vision:

Med udgangspunkt i, at det er forældrene, der har ansvaret for deres børn, er det Børne- og Familiecentrets vision:

  • At alle børn og unge får en opvækst, der bedst muligt fremmer deres trivsel og udvikling.
  • At børn, unge og familier med særlige behov får den nødvendige og tilstrækkelige hjælp på et så tidligt tidspunkt, at ulemper og skader begrænses mest muligt.
  • At børn og unge med særlige behov så vidt muligt fastholdes i normalmiljøet i fagligt kvalificerede tilbud.

Målgruppe:

Børn og unge fra 0 til 23 år hjemhørende i Odder Kommune.

Overordnet målsætning:

At arbejde for at børn og unge får de bedst mulige betingelser for udvikling og trivsel, således at barnet/den unge gives mulighed for at udnytte og udvikle deres ressourcer af fysisk, intellektuel, følelsesmæssig og social karakter. 
At understøtte barnets og familiens ressourcer og medvirke til at udvikle familiens evner til selv at mestre udfordringer og vanskeligheder, der kan være forbundet 
med at give børn en god opvækst.

Strategi:

Børne- og Familiecentret vil gennem en koordineret og tværfaglig indsats arbejde for

  • At fastholde og om nødvendigt styrke forældrene som ansvarlige for deres børns opvækst og udvikling. 
  • At centret i samarbejde med  forældrene yder støtte til at tilgodese børn og  unge med  særlige behov.
  • At kvalificere faggrupper og øvrige voksne, som i dagligdagen er i kontakt med barnet/ den unge. 
  • At støtten gives som råd, vejledning, supervision og undervisning. 
  • At foretage den nødvendige myndighedsudøvelse med udgangspunkt i barnets tarv. 
  • At de givne ressourcer anvendes bedst muligt.
 

Her kan du downloade skabelonen til statusudtalelse til BFC. 
Hvis du skal bruge flere dage på at udfylde blanketten er det vigtigt, at du opbevarer kladden sikkert. Der er tale om personfølsomme oplysninger og dokumentet bør derfor opbevares i et system, hvor adgang til dokumentet logges i overensstemmelse med persondataloven. 

Borger

Når du er færdig med at udfylde blanketten skal du sende blanketten sikkert og krypteret til Odder Kommune. Den nemmeste måde at gøre det på, er ved at benytte sig af digital post på borger.dk. Her kan man sende mails sikkert og krypteret til offentlige instanser, herunder Odder kommune.
Her kan læse mere om hvordan du sender digital post fra borger.dk.

Kommunale institutioner

Kommunale institutioner på det administrative netværk kan sende sikkert fra Outlook til adressen signatur@odder.dk
Blanketten kan udfyldes af en lære på skolenetværket, men det er vigtigt at fremsendelsen til BFC sker via det administrative netværk. Overdragelsen mellem de to netværk bør derfor ske via filkopiering hos en medarbejder, der har adgang til begge løsninger.

Private institutioner

Har du ikke mulighed for at sende en krypteret mail er det muligt at sende statusudtalelsen til kommunens digitale postkasse via vores cvr. nummer 32 26 43 28. 
Alternativt kan du sende dokumentet til BFC direkte fra Digital Post på Virk.dk eller Borger.dk.

Her kan du downloade skabelonen til funktionsbeskrivelsen til BFC.
Hvis du skal bruge flere dage på at udfylde blanketten er det vigtigt, at du opbevarer kladden sikkert. Der er tale om personfølsomme oplysninger og dokumentet bør derfor opbevares i et system, hvor adgang til dokumentet logges i overensstemmelse med persondataloven.

Borger:

Når du er færdig med at udfylde blanketten skal du sende blanketten sikkert og krypteret til Odder Kommune. Den nemmeste måde at gøre det på, er ved at benytte sig af digital post på borger.dk. Her kan man sende mails sikkert og krypteret til offentlige instanser, herunder Odder kommune.
Du kan læse mere om hvordan du sender digital post fra borger.dk, ved at klikke her.

Kommunale institutioner

Kommunale institutioner på det administrative netværk kan sende sikkert fra Outlook til adressen signatur@odder.dk
Blanketten kan udfyldes af en lære på skolenetværket, men det er vigtigt at fremsendelsen til BFC sker via det administrative netværk. Overdragelsen mellem de to netværk bør derfor ske via filkopiering hos en medarbejder, der har adgang til begge løsninger.

Private institutioner

Har du ikke mulighed for at sende en krypteret mail er det muligt at sende statusudtalelsen til kommunens digitale postkasse via vores cvr. nummer 32 26 43 28. 
Alternativt kan du sende dokumentet til BFC direkte fra Digital Post på Virk.dk eller Borger.dk.

 

Her kan du downloade skabelonen til Funktionsbeskrivelsesskema til opfølgning. 
Hvis du skal bruge flere dage på at udfylde blanketten er det vigtigt, at du opbevarer kladden sikkert. Der er tale om personfølsomme oplysninger og dokumentet bør derfor opbevares i et system, hvor adgang til dokumentet logges i overensstemmelse med persondataloven.

Borger:

Når du er færdig med at udfylde blanketten skal du sende blanketten sikkert og krypteret til Odder Kommune. Den nemmeste måde at gøre det på, er ved at benytte sig af digital post på borger.dk. Her kan man sende mails sikkert og krypteret til offentlige instanser, herunder Odder kommune.
Du kan læse mere om hvordan du sender digital post fra borger.dk, ved at klikke her.

Kommunale institutioner

Kommunale institutioner på det administrative netværk kan sende sikkert fra Outlook til adressen signatur@odder.dk
Blanketten kan udfyldes af en lære på skolenetværket, men det er vigtigt at fremsendelsen til BFC sker via det administrative netværk. Overdragelsen mellem de to netværk bør derfor ske via filkopiering hos en medarbejder, der har adgang til begge løsninger.

Private institutioner

Har du ikke mulighed for at sende en krypteret mail er det muligt at sende statusudtalelsen til kommunens digitale postkasse via vores cvr. nummer 32 26 43 28. 
Alternativt kan du sende dokumentet til BFC direkte fra Digital Post på Virk.dk eller Borger.dk.

 

– både via brev, telefon og digitalt. Hvis du udfylder blanketten digitalt og ønsker at være anonym skal du undlade at indtaste en e-mailadresse til kvitteringssvar.

Hvis du er usikker på, om du skal underrette, er du velkommen til at ringe og få vejledning hos BFC på tlf. 8780 3280. Du kan få vejledningen anonymt, hvis du ønsker det.
Når vi modtager en underretning, har vi pligt til at undersøge barnets og familiens situation og vurdere, om der i forhold til barnets eller den unges trivsel er behov for støtte.

De underretninger, vi modtager på BFC, bliver vurderet inden for 24 timer, og vi tager stilling til, hvordan og hvor hurtigt, vi skal handle. 

Uden for almindelig åbningstid er det kun de underretninger, der er sendt til os digitalt ved at udfylde denne blanket der bliver behandlet indenfor 24 timer.

Det er derfor vigtigt, at hvis du formoder, at der er brug for hurtig handling, at du sender din underretning via ovenstående blanket. Din henvendelse vil blive sendt sikkert, og du kan være anonym. Du skal blot udfylde de felter, du finder nødvendigt.

Hvis du skønner, at situationen er så alvorlig og akut, at der er brug for øjeblikkelig hjælp, skal du kontakte Østjyllands Politi på tlf. 8731 1448.

Kontakt os

Børne- og Familiecentret
Vitavej 57
8300 Odder
Tlf: 8780 3280
E-mail: bfc@odder.dk

Sikker mail: 
Såfremt du ønsker at sende en mail indeholdende personfølsommeoplysninger, bedes du sende denne til vores sikre mail, som er signatur@odder.dk

 

Underretning om omsorgssvigt

Hvis du har formodning om, at et barn eller ung bliver udsat for omsorgssvigt, har du pligt til at kontakte de sociale myndigheder om dette. I Odder Kommune skal du kontakte Børne- og Familiecentret (BFC).

Kontakt os

Du kan kontakte os skriftligt med brev eller digitalt ved at udfylde denne blanket: eller du kan ringe til os på vagttelefon på tlf. 4014 6042.
En sådan kontakt kaldes en underretning.

Mulighed for anonymitet