Om Træning & Rehabilitering

Hvem

Vi er over 30 ansatte i Træning & Rehabilitering i VitaPark. Vi er fysio- og ergoterapeuter, sygeplejersker, sygeplejer, SOSU-hjælper, diætist og sekretærer.

Hvad

Vi arbejder med mange forskellige patientgrupper: Genoptræning efter ortopædkirurgi, længere sygdomsforløb, rehabilitering efter apopleksier, geriatriske problemstillinger m.fl.

Vi tilbyder også hverdagsrehabilitering i form af ”Aktiv Hverdag”. Desuden har vi forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgere med kroniske problemstillinger. Vi har bl.a. hjerte-, cancer- og KOL-hold, rygrådgivning, samt rygestopkurser. Vi tilbyder ligeledes træning til borgere i ressourceforløb i tilknytning til jobcentret, samt børn i tilknytning til Børne- og Familiecentret. 

Hvor

Vi holder til i det nye sundhedshus i VitaPark.

Træning i vores regi kan også foregå på Ålykkecenteret, i borgers eget hjem eller andet sted (baseret på terapeutens vurdering). 

Faciliteter

Vi råder over behandlerrum, træningsrum med styrketræningsudstyr. Bl.a. HUR og MTT m.m., kondirum med kondicykler, crosstrainer og Alter G, træning i naturen, samt adgang til svømmehal til bassintræning. 

Eksempel på forløb

Du bliver indkaldt til en opstartskonsultation, efter vi har modtaget din henvisning.  Ved denne konsultation bliver du undersøgt, og sammen laver terapeuten og du en plan for, hvad forløbet skal indeholde samt aftaler en målsætning. I tager stilling til, hvilken behandling/træning er bedst for dig, og forløbet vil løbende blive evalueret.  Forløbet kan variere i tid og antal konsultationer, alt efter hvilken problemstilling du er henvist med. Træningsforløbet er midlertidigt og afsluttes i samarbejde med terapeuten. 

Samarbejde

Vi samarbejder med Sundhed og Omsorg, læger, sygehuse, jobcenter og Børne- og Familiecenteret m.fl.

Studerende

Vi har løbende studerende tilknyttet vores afdeling, som kommer i praktik fra enten fysioterapeut- eller SOSU-uddannelsen.